do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin (do 25.12.2014)

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ATOM SKLEP KOMIKSOWY

 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Regulamin sklepu internetowego ATOM Sklep Komiksowy, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady sprzedaży komiksów, książek, czasopism oraz akcesoriów komiksowych za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL http://www.atomcomics.pl, a także zasady korzystania z platformy atomcomics.pl znajdującej się pod adresem URL http://www.atomcomics.pl.
2.    Właścicielem sklepu jest StartUp  ATOM Sklep Komiksowy przy AIP Kraków reprezentowany przez Jacka Masłowskiego, działający w ramach programu Preinkubacji zorganizowanego przez Fundację Akademicką Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143.
3.    Adres korespondencyjny sklepu: ATOM Sklep Komiksowy, ul. M. Konopnickiej 28, 32-020 Wieliczka.
4.    Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Fundacja Akademickie Inkubatory przedsiębiorczości w ramach działalności StartUpu Sklep Komiksowy ATOM, zwaną dalej Sprzedającym.
5.    Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
6.    Jeżeli mowa w regulaminie o Produkcie, rozumie się przez to komiksy, książki i czasopisma komiksowe oraz akcesoria komiksowe dostępne w ofercie sklepu.
7.    Każda osoba dokonująca rejestracji lub składająca zamówienie w sklepie internetowym atomcomics.pl zobowiązana jest zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania zasad w nim zawartych.
8.    Każda osoba dokonując rejestracji zakupów lub zakupów bez rejestracji w Sklepie staje się jego Klientem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem http://www.atomcomics.pl/pl/i/Regulamin/1.
9.    Wszystkie Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są nowe.
10.    Klient wybiera sposób oraz podmiot realizujący przesyłkę towaru. Dostawa realizowana jest na wyłącznie na obszarze Polski.
11.    Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu internetowego są podane w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
12.    Podane ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy w sposób wybrany przez Klienta wskazywany jest w potwierdzeniu zamówienia.

II.    DANE KLIENTA         

1.    Rejestracja wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
2.    Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym i/lub formularzu zamówienia jest dobrowolne jednak podanie niektórych danych jest praktycznie niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić wykonanie wobec Klienta niektórych  usług określonych w Regulaminie.
3.    Klient poprzez wypełnienie formularza rejestracji lub formularza zakupu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do zrealizowania zamówienia przez sprzedawcę.
4.    Klient oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Sprzedającego w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
5.    Zbiór danych osobowych zarejestrowanych klientów znajduje się w rejestrze GIODO. Administratorem bezpieczeństwa informacji jest Jacek Masłowski.
6.    Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich edycji oraz żądania ich usunięcia.
7.    Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.    Każda osoba rejestrująca się i/lub dokonująca zamówienia wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, a także zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.
9.    Klient, który podczas rejestracji lub podczas wypełniania stosownego formularza wyrazi zgodę na otrzymywania newslettera, wyraża tym samym zgodę  na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowych, w szczególności o nowych Produktach oraz o promocjach Sklepu o czym będzie każdorazowo informowany przy dokonywaniu akceptacji subskrypcji newslettera.

III.     PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1.    Przedmiotem działalności sklepu internetowego ATOM Sklep komiksowy jest sprzedaż detaliczna komiksów, książek, czasopism oraz akcesoriów komiksowych za pośrednictwem Internetu.
2.    Opisy produktów na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę zakupu.
3.    ATOM Sklep Komiksowy prezentuje zapowiedzi graficzne oferowanych Produktów dostarczane przez ich producentów. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowana grafika miała najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlała rzeczywisty stan i kolorystykę produktów.

IV.     WYMOGI TECHNICZNE

1.    W celu prawidłowego i nie zakłóconego korzystania ze Sklepu urządzenie Klienta powinno spełniać minimalne wymagania techniczne, tj.:
a)    posiadać połączenie z siecią Internet,
b)    posiadać przeglądarkę obsługującą umożliwiającą uruchomienie formularzy na stronie internetowej atomcomics.pl.
2.    Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych usług i oprogramowania .
3.    Sklep wykorzystuje pliki typu cookies.
4.    Podczas odwiedzin Sklepu przez Klienta serwisu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Informacje te pozwalają podnosić jakość usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klienta oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest strona Sklepu.
5.    Klient może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, jednakże nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

V.    ZAMÓWIENIA

1.    Zamówienia Produktów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej.
2.    Dokonanie zakupu Produktu wymaga posiadania konta poczty elektronicznej e-mail.
3.    Rejestracja Klienta odbywa się za pomocą formularza znajdującego się na stronie http://www.atomcomics.pl/pl/reg, w którym należy podać następujące dane:
a)    e-mail,
b)    hasło.                           
4.    Po rejestracji na podany adres e-mail wysyłany jest list umożliwiający aktywację konta.
5.    Złożenie zamówienia następuje poprzez dodanie Produktów do „koszyka” i kliknięcie „zamawiam” w formularzu dostępnym na stronie http://www.atomcomics.pl/pl/basket.
6.    Po złożeniu zamówienia na adres e-mail Klienta zostaje wysłana prośba o potwierdzenie zamówienia, które trzeba dokonać klikając w przesłany link.
7.    W formularzu należy podać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres zamieszkania, adres dostawy ( jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) oraz sposób płatności i rodzaj dostawy.
8.    Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia oferty kupna. Brak potwierdzenia zamówienia w tym czasie przez sprzedającego oznacza brak akceptacji oferty kupna .
9.    Sprzedający może nie potwierdzić przyjęcia oferty kupującego i  odmówić realizacji zamówienia w sytuacji braku przedmiotu zamówienia w magazynie Sprzedającego, wycofania Produktu z planów wydawniczych Producenta lub podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym, a także w przypadku gdy dane Klienta zawarte w formularzu są niepełne.
10.    Klient i Sprzedający związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

VI.     PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1.    Podczas składania zamówienia Klient dokonuje wyboru płatności.
2.    W Sklepie obowiązują formy płatności:
a)    za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze),
b)    przelew na numer konta podany w potwierdzeniu zamówienia,
c)    płatności internetowe. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
3.    Dostawa Produktu odbywa się w wybrany przez Klienta sposób.
4.    Rodzaje dostawy w ramach sklepu to:
a)    Kurier
b)    Paczka
c)    List polecony
d)    Odbiór osobisty w centrum Krakowa po wcześniejszym umówieniu się.
5.    Zamawiane towary dostarczane są poprzez firmy: UPS, DHL, Poczta Polska oraz InPost.
6.    Koszty dostawy nie są zawarte  w cenie Produktu. Koszty dostawy ponosi Klient.
7.    Koszty dostawy oraz czas dostawy deklarowany przez spedytora znajdują się na stronie http://www.atomcomics.pl/info/index/pageId/6/. Koszty te dotyczą wyłącznie dostaw na terenie Polski.
8.    W przypadku zamówień kilku sztuk towaru koszt przesyłki nie zmienia się tj. wynosi tyle samo co koszt przesyłki za 1 sztukę.
9.    Po wysłaniu zamówienia Klient dostaje za pośrednictwem poczty elektronicznej numer przesyłki.
10.    Przesyłki kurierskie i paczki można zlokalizować pod adresem:
a)    Przesyłki polecone: http://sledzenie.poczta-polska.pl/ oraz http://www.inpost.pl/
b)    Przesyłki kurierskie: http://www.ups.com/WebTracking/track?loc=pl_PL oraz http://www.dhl.com.pl/sledzenieprzesylkikrajowej/
11.    Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura Faktura VAT w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Sprzedającego płatności. Życzenie oraz dane wymagane do wystawienia Faktury należy podać w polu „Uwagi” przy składaniu zamówienia.
Wymagane dane:
a)    Imię i nazwisko lub nazwa firmy ,
b)    Adres zamieszkania lub siedziby,
c)    Numer PESEL (osoby fizyczne) lub numer NIP (w przypadku firmy).
12.    Przy każdym produkcie znajduje się informacja o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do realizacji do momentu dostarczenia  towaru do klienta Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia.
13.    Termin realizacji złożonego zamówienia wynosi 14 dni od daty złożenia zamówienia dla Produktów  oznaczonych w opisie jako dostępne  w magazynie. Większość zamówień na towary dostępne w magazynie sklep stara się realizować w ciągu 1 dni od daty złożenia.
14.    Czas realizacji zamówienia na produkty oznaczone w zaproszeniu do zawarcia umowy  jako dostępne na zamówienie wynosi 14 dni.
15.    Czas realizacji zamówienia na produkty oznaczone w zaproszeniu do zawarcia umowy jako produkty przedpremierowe (PRE-ORDER) wynosi 1 dzień od daty ich wydania w USA .

VII.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient może zrezygnować z Produktów kupionych w sklepie bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przesyłki.
2.    Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie pisemnego oświadczenia przez Klienta w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki.
3.    W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania towaru na adres: ATOM Sklep Komiksowy ul. Konopnickiej 28, Wieliczka 32-020. Zwracany towar należy odesłać wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy, który znajduje się pod adresem http://returnform.atomcomics.pl.
4.    Zwracany towar powinien być pełnowartościowy i nie nosić śladów użytkowania.
5.    Zwracany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu.
6.    Koszty pakowania celem dokonania zwrotu  i transportu zwrotnego produktu ponosi Klient.
7.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający dokona zwrotu kwoty jaką Klient zapłacił za zamówione Produkty w ciągu 14 dni.
8.    Koszt przesyłki zwrotnej  nie podlega zwrotowi.
9.    Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VIII.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE    

1.    Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować poprzez wiadomość e-mail: sklep@atomcomics.pl lub pisemnie na adres ATOM Sklep Komiksowy ul. Konopnickiej 28, 32-020 Wieliczka wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację zamówienia.
2.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: nr zamówienia, dane zamawiającego oraz przyczynę składanej reklamacji.
3.    Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu otrzymania reklamacji.
4.    Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu .
5.    W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep umożliwia Klientowi wybór: wymianę Produktu na nowy (jeśli jest dostępny), zwrot pieniędzy lub możliwość dokonania zakupów innych Produktów za kwotę równą wartości reklamowanego Produktu.
6.    W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep zwraca koszty przesyłki reklamowanego towaru.
7.    Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

IX.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2.    W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedający poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie http://www.atomcomics.pl/pl/i/Regulamin/1 oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
3.    Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Klienta korzystniejsze.
4.    W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
5.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w korzystaniu ze Sklepu w związku z pracami technicznymi.
6.    W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powyższy regulamin obowiązuje do dnia 25.12.2014. Nowy regulamin, dostosowany do nowych norm prawnych, dostępny jest pod tym adresem.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium